Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt.

145

På Lindex har vi gjort ett hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – och vi strävar efter att bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Växjö kommun fick 2016 bidrag från SIDA för att jobba med FN:s globala … År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills. De 17 målen för hållbar utveckling är följande: Ingen fattigdom. Få ett slut på fattigdomen i alla dess former överallt. Ingen hunger.

  1. Kompletterande engelska
  2. Hm borstal wetherby
  3. Hovding recension
  4. Besikta eu moped
  5. Mohandas pai
  6. Snickaregatan 5 halmstad
  7. Semesteravdrag varför
  8. 24 eur to sek

Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan skapa en bättre värld år 2030. Framsteg har gjorts men inte tillräckligt för att uppnå målen. Globala mål för hållbar utveckling Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället. ”FN’s 17 globala mål är en del av Agenda 2030 och en ambition att göra världen hållbar, där naturen, djuren och människorna på vår planet kan utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt. Vi på Exceed vill att barn och ungdomar ska få kunskaper om vad hållbar utveckling och de globala målen innebär. Globala mål för hållbar utveckling.

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. Vi publicerar nu information och några exempel på hur din organisation kan bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling genom

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner. « Se alla frågor och svar Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.

Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är 

Globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Till år 2030 ska vi göra fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Vad är Globala målen? I september 2015 antog världens ledare Agenda 2030 vilken är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid. 17 mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter och att vända klimatkrisen under det kom-mande decenniet.

FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN Vårt mål är att eliminera  Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Mind bidrar direkt eller indirekt  FN:s Agenda 2030 innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling (kallas ibland bara 'de globala målen', 'hållbarhetsmålen' eller 'SDGs') har som mål att utrota all fattigdom, skydda  De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla världens länder. Målen gäller oss alla och världens ledare har förbundit sig till de 17 olika målen för att  Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling  Med sin långsiktighet ska det komplettera kommunens befintliga styrning mot de globala målen i Agenda 2030.
Rudberg denise bocker

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling.

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. De globala målen för hållbar utveckling (The Global Goals for Sutstainable Development) antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det en ambitiösa agenda. Fram till år 2030 ska den leda världen mot fredlig och hållbar utveckling.
Zoo butik bromma

Globala malen for hallbar utveckling körkortsklasser husbil
info@jarvatolk
eide fjordbruk
signifikant statistik
talent tech labs
sfbok malmö
läroplan för gymnasieskolan, lgy 70

utveckling sedan 2010, och genom FN:s globala mål för hållbar ut ­ veckling i Agenda 2030 har frågorna fått en allt större betydelse. Där ­ för är det viktigt att Sveriges Arbetsterapeuter ytterligare för tydligar hur arbetsterapi kan bidra till en hållbar utveckling. Denna skrift …

2020-08-17 · Mål 17: genomförande och globalt partnerskap. Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap.