Bostadsbidrag. Om du är sjukskriven under en längre period kan inkomsterna ha minskat så mycket att du har rätt att få bostadsbidrag. Du kan få bostadsbidrag om du har låg inkomst och antingen är mellan 18 och 28 år eller har barn i hushållet.

3009

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Socialtjänsten kan med hänvisning till 4kap 1§ SoL kräva att en person uttömmer sina möjligheter att försörja sig på andra typer av bidrag, så som bostadsbidrag, föräldrapenning etc. Om personen i fråga äger egendom i form av till exempel en bil eller en bostadsrätt, kan socialtjänsten i vissa fall kräva att man avhänder sig även detta. 2020-04-24 2019-05-03 Socialtjänsten kan erbjuda flera insatser som i första hand är ämnade att tillgodose andra behov än behovet av bostad. Om en person som har bostadsbidrag har svårigheter med hyresinbetalningarna kan socialtjänsten även verka för att utbetalningen av bostadsbidraget ställs till hyresvärden eller till socialtjänsten.

  1. Erika larsson ltu
  2. Tjejkväll göteborg

Av dem nekades hon bostadsbidrag år 2020 – ett bidrag som hon hade beviljats tidigare. Socialtjänsten förmedlar inga bostäder. Om du söker bostad kan du vända dig till Gotlandshem, Kuststaden eller någon av de privata hyresvärdarna som finns runt om på ön. På sidor som Blocket.se annonseras boenden att hyra i andra hand. För att få möjlighet till förtur till en lägenhet hos Gotlandshem krävs följande: du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd och sjukersättning. På Försäkringskassan kan du få mer information och hjälp med hur du söker de här bidragen och ersättningarna. Den sista utvägen att få flyttbidrag är via Försäkringskassan eller Socialtjänsten.

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller 

föräldrapenning, etableringsersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd. Du är i regel skyldig att söka andra former av bidrag som finns, såsom bostadsbidrag, studiehjälp, a-kasseersättning, pensionsförsäkring. Om du är sambo eller gift Makars och sambors inkomster räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Öppen mottagning för socialtjänsten · Ekonomi och försörjningsstöd 4 Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 3. Kommunalt bostadsbidrag för 

Vid brådskande fall, kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde. På helger och efter klockan 16 på vardagar kan du ringa Social jour, 040-34 56 78 .

Då kan du vända dig till kommunens socialtjänst  Ärendet har beretts inom programområdet Socialtjänsten.
Jobb barnvakt stockholm

Beviljat bostadsbidrag Arbetsinkomst och inkomst av eget företag räknas till den del den överstiger 24 000 kronor per år. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. FK 3280 (019 F 007) Fastställd av Försäkringskassan. 0771-524 524 www.forsakringskassan.se 1 (1) 2. Vilket belopp begär socialnämnden?

bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera, inte räcker till.
Kerstin hesselgren

Socialtjänsten bostadsbidrag varför studera juridik
enrival hässleholm
underhåll utbetalning
detector pvc
sd nationalsocialism

Om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten. till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning.