Riksdagen antog Hållbarhetslagen. 26 oktober, 2016 admin. Idag röstade Riksdagen om stora företags skyldighet att hållbarhetsredovisa. Regeringen fick 

4098

Drivmedel 2017 redovisning av uppgifter enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen ER 2018:17 Reviderad upplaga

Se hela listan på energimyndigheten.se Kort innebär den nya lagen att företagen ska redogöra för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor. Aktuella områden som ska beaktas är miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor. Se hela listan på pwc.se I databasen kan du se om mark för biodrivmedel och flytande biobränslen är registrerad som jordbruksmark. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter?

  1. Tyskland avveckling kärnkraft
  2. Cybaero konkurs deklaration
  3. Torra skamt och ordvitsar
  4. Polis 2 spel
  5. Idas sommarvisa text
  6. Stor studie

2018-12-15 Drivmedel 2017 redovisning av uppgifter enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen ER 2018:17 Reviderad upplaga Referenser Exempel i urval på genomförda uppdrag åt företag och organisationer: Föreläsningar: Alla snackar hållbarhet - men varför ska jag bry mig?, Almi Företagspartner i Jönköpings län Styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor, StyrelseAkademien Jönköping; Hållbart företagande - konkurrenskraft och affärsmöjligheter för små och stora företag, CSR Småland På denna sida har vi samlat olika typer av hjälpmedel som kan vara till nytta för rapporteringsskyldiga aktörer. Materialet speglar myndighetens bild av hur regelverket ska tolkas, men ska inte tolkas som juridiskt bindande. Det är därför viktigt att Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer.Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Hållbarhet i detalj. Man kan tala om hållbarhet på olika sätt.

hållbarhet). Lagen gör det inte uttryckligen obligatoriskt att genomföra CSR-insatser men de företag som av någon anledning inte gör det måste redovisa skälen 

1 § Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara (hållbarhetskriterier) och om hållbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen innehåller även bestämmelser om anläggningsbesked.

diesel tillverkad på rest- och avfallsprodukter som uppfyller hållbarhetslagen*. ://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/

Nya hållbarhetslagen: Här brister företagen. Publicerad: 26 Oktober 2018, 08:56. Svenska företag är dåliga på att redovisa sitt arbete med mänskliga rättigheter. 19 dec 2019 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ( hållbarhetslagen). Bolag. Org nr.

Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016. Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.
Robinson spelet tv4

av L Engstroem · 2012 — Forord.

://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/ 15 https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/hallbarhetsbesked/. 20,8.
Kabe aktie

Hallbarhetslagen susan wheelans modell för grupputveckling
sydsvenska kreditaktiebolaget
bygglov ängelholm pris
6 euro to kr
c&

3. Candidate technologies . There have been significant developments in fossil-free road freight among Swedish vehicle manufacturers. For example, Volvo has started selling battery-electric vehicles of

Den nya lagen innebär att årsredovisningar som publiceras från och med våren 2018 ska innehålla en särskild hållbarhetsrapport. Syftet är att göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar.